• Bu formda vermiş olduğum tüm bilgi ve belgelerin doğru olduğunu belirtir, alacağım eğitim süresince güvenlik okulunca belirtilen tüm kurallara uyacağıma kurallara uymadığım takdirde ve verdiğim bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde kursla İlişkimin kesilmesi ve güvenlik okulunun şahsımdan alacağı, alacaklarının tümünün muacceliyet kesbedeceğini (tümünü ödeyeceğimi) kabul ediyorum.