Son yıllarda dünya turizminin ülkemiz açısından gelişmesi, turistik konaklama hizmetlerinde, güvenlik konusunu ön plana çıkarmaktadır. Bu nedenle, Sipahiler Güvenlik basmakalıp kurallar yerine otelcileğe uygun, Uluslararası Standartlarda güvenlik tedbirleri sağlamaktadır.

Yurtiçi ve Yurtdışı misafir konaklama hizmetlerinde, son dönemlerde yaşanılan bir takım terör eylemleri, güvenliği öncelikli tercih sebeplerinden biri yapmaktadır.

Gelişen teknoloji ile beraber, oteller bir takım güvenlik sorunları ile karşılaşmaktadır. Bu sebepten ötürü Sipahiler Güvenlik otellerin alacağı güvenlik önlemlerinin, kapının eşiğinde güvenlik personeli bulundurmaktan daha öte güvenlik tedbirleri alınması gerektiğini bilir ve güvenlik tedbirlerini buna göre uygular.

7/24 Hizmet sektöründen olan oteller, her zamanki güvenlik usullerinden farklı olmak zorundadır. Sipahiler Güvenlik otel güvenliği sağlarken, bu durumun konaklayan kişilere yansıtılmaması yönünde özen göstermektedir.

Otel güvenliğinde hedeflerin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Hedefin ana gayesi misafirlerin can ve mal güvenliği söz konusu olduğu için, bu hususta güvenlik tedbirleri alınması zorunludur. Bu durum, kapsamlı ve titiz bir çalışmayı gerektirmektedir.

Otellerin koruma ve güvenlik planları çok geniş anlamda düşünülmelidir. Fiziki ve elektronik güvenlik, hırsızlıkların önlenmesi, misafir odalarının güvenliği, silah işlemleri, terörizme karşı tedbirler ve benzeri çok geniş bir çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Sipahiler Güvenlik otel işletmelerinin bu konuda ihtiyacının karşılamak için hizmet sunmaktadır.

Güvenlik ile ilgili olaylara karşı Sipahiler Güvenlik deneyimli özel güvenlik personeliyle 5188 Sayılı Yasa çerçevesinde başarıyla hizmet vermektedir