Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi ; 18 yaşını doldurmuş olan ve en az ilköğretim (ortaokul) mezunu bireylerin katılabildiği, 3 hafta süren ve 10 farklı ders gördükleri özel güvenlik eğitimi türüdür. Eğitimin tamamlanmasının ardından, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetiminde yapılan 100 soruluk test usulü özel güvenlik sınavı yapılmaktadır.100 sorudan her bir sorunun puan değeri 1 olup en az 60 puan (60 soru) alan adaylarımız sınavda başarılı olur.Özel güvenlik sınavında başarılı olan adaylarımıza, özel güvenlik şube müdürlüğü ve Valilik onaylı silahsız özel güvenlik sertifikası verilmektedir.

Dersler :
Özel Güvenlik Hukuku Ve Kişi Hakları
Güvenlik Tedbirleri
Etkili İletişim
Kalabalık Yönetimi
Temel İlk Yardım
Kişi Koruma
Yangın Güvenliği Ve Tabii Felaketlere Müdahale Tarzı
Güvenlik Sistemleri Ve Cihazları
Genel Kollukla İlişkiler
Uyuşturucu Madde Bilgileri