Ülkemizde İnşaat sektörü; konut, yol, baraj, liman ve köprü gibi tesisler üreten kuruluşlar ile bu yapılara doğrudan veya dolaylı olarak girdi üreten tüm sanayi kuruluşlarını kapsayan çok geniş bir sektördür.

Yapının bir fikir halinde ortaya çıkışı etüt ve proje safhasından sonra sahaya inilmesine mütakip SİPAHİLER ÖZEL GÜVENLİK projelerini bir bütün olarak analiz etmekte ve güvenlik stratejilerini oluşturmaktadır.

İnşaat sektörü hem kamu sektörü inşaatlarını hem de özel sektör inşaatlarını kapsamaktadır. Özel sektör inşaatı, gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları veya yaptırdıkları bina ve tesislerdir. Kamu sektörü inşaatı ise, kamu kuruluşları için ülke yararına yapılan sabit nitelikteki yapılar anlamını taşımaktadır.